Keuzehulp
Vind uw product

  • Bekijk advies

Het herroepingsrecht van Vloerverwarming Store

 

Herroepingsrecht

HET HERROEPEN VAN DE OVEREENKOMST

 

Binnen de bedenktijd van 14 dagen kunt u de overeenkomst zonder opgaaf van reden herroepen. 


Herroepingstermijn

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen, zonder opgaaf van reden, de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen van het feit dat u de overeenkomst wilt herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht (een herroepingsformulier is tevens hieronder te downloaden). Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden vóórdat de herroepingstermijn is verstreken.


Herroepingsformulier

Download hieronder een herroepingsformulier en stuur dit volledig ingevuld naar ons toe.

 

 Herroepingsformulier Store.pdf


Retouradres

VLOERVERWARMING STORE

STEVINWEG 8

4691 SM THOLEN


Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief verzendkosten (met uitzondering van extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) zo snel mogelijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen nádat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij terugbetaling via de door u gekozen betaalmethode niet mogelijk is of wanneer u ons heeft verzocht terugbetaling op een andere manier te laten verlopen. Vloerverwarming Store zal nooit extra kosten in rekening brengen voor terugbetalingen.

Let u erop dat wij wachten met terugbetalen totdat wij de goederen retour hebben ontvangen óf tot u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden (afhankelijk van welk tijdstip eerst valt).
U dient de goederen zonder uitstel en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of retour te brengen.

U bent op tijd wanneer u de goederen terugstuurt vóórdat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen volledig voor uw rekening, maar voor eventuele waardevermindering van deze goederen bent u alleen verantwoordelijk als dit het gevolg is van gebruik dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking ervan vast te stellen.


naar klantenservice